Read More

ความรู้เชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์

ทุกวันนี้กำลังเปิดอาเซียนเปิดโลกกว้างจึงอยากให้ทุกคนรู้จักอุตสาหกรรม ยานยนต์ ความรู้เชิงลึกกันเลยดีกว่า อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือการหาตลาดและการจัดจำหน่ายยานยนต์ที่เรารู้จักกัน และเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ยานยนต์มากกว่า 73 ล้านคัน ซึ่งตอนนี้รวมทั้งรถยนต์นั่งและยานยนต์เพื่อการพาณิชน์ได้ถูกผลิตขึ้นทั่ว โลก และยังมีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 71.9 ล้านคัน โดยวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 22.9 ล้านคันในทวีปยุโรป และส่วนของภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก 21.4 ล้านคัน และสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 19.4 ล้านคัน หรือ กลุ่มของประเทศลาตินอเมริกา 4.4 ล้านคัน และที่น้อยที่สุดของตะวันออกกลาง 2.4 ล้านคัน ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีน้อยลงไปอีกคือ ทวีปแอฟริกา 1.4 ล้านคัน ตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศของญี่ปุ่นนั้นมีการอัตราการเติบโตค่อน ข้างคงที่ ส่วนหนึ่งของการเป็นมีปริมาณรถยนต์มากอยู่ก่อนแล้ว ส่วนของตลาดรถยนต์ในแอฟริกาและในบางประเทศในทวีปเอเชียนั้นมีอัตราการเติบโต สูง สำหรับประเทศรัสเชีย หรือ บราซิล อินเดียและจีน จะเป็นประเทศที่มีตลาดรถยนต์มีการขยายตัวสูงมากในเวลา ณ ปัจจุบัน ​ในพื้นที่สหรัฐอเมริกามียานยนต์ประมาณ 250 ล้านคัน และทั่วโลกโดยมีประมาณ 806 […]

Read More

ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและธรรมดาชาติสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยปกติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของคน ภายในสังคมในทุกๆของสังคมและมุมของทางท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาเปลี่ยน แปลงอยู่อย่างตลอดเวลาอยู่แล้ว จะช้าหรือเร็วก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยจากทั้งภายนอกและภายในมาเป็นตัวกระตุ้น ตลาดและสังคมวัฒรธรรม จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือ ไม่ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมนั้นจะประกอบไปด้วย เช่นเกี่ยวกับการที่หากสังคมใดๆต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสังคมเดิมตามปกติมา จะเป็นสังคมที่เปิดกว้างพร้อมรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทุก คนเข้าใจ สังคมนั้นจะเป็นยิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเป็นหลายเท่า ตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากการท่องเที่ยวต้องเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ หลายฝ่าย ต้องการเกี่ยวข้องกับคนหลายคน ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความต้องการของคนอื่นที่หลากหลาย ​ผลของการมีนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการทำให้วัฒนธรรมของท่องถิ่น ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันทีใดๆ แต่อาจจะไม่ค่อยซึมซับอย่างช้าๆมากจนหลายคนต้องตกใจ ธุรกิจหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคต่างๆที่มี ความล่อแหลมที่หลายคนอาจจะมีความรับผิดชอบในวัฒนธรรม้องถิ่นนั้นๆ จึงควรจะคิดและวิเคราะห์ หมั่นสังเกตติดตามกันพัฒนานำวัฒนธรรมดาในสื่งที่ดีงาม ของวัฒนธรรมภายนอกที่แตกต่างของตนยังมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เยอะมากที่สุด แต่ต้องไม่ลืมคุณภาพและคุณค่าวัฒนธรรมเดิมของตัวเราด้วย ​สำหรับท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ภายในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกล่าวถึง ทั่วกันเมื่อการมีท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมจะทำให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เห็นคุณภาพคุณภาพค่าของสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นทรัำยากรการท่องเที่ยว โดยเป็นเหตุให้มีการช่วยเหลือกันรักษาสภาพภูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว นั้นๆ อันจะเป็นการนำทรัพยากรในการท่องเที่ยวนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้ม ค่าอุต Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top […]

Read More

งานวิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน วิศวะ’ 59 Engineering Expo 2016 ครั้งที่ 2 เพื่อ ขยายจัดเเสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไทย และโอกาสทางธุรกิจ ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์องค์กร เสริมสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย ท่านจะมีโอกาสรับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าโดยตรง และนำมาใช้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านภายในงาน รวมถึงโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มาร่วมงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558   วันที่ : 1 – 4 กันยายน 2559 เวลา : 10:00 – 20:00 น. สถานที่ : อาคาร EH 103-104 […]