ความรู้เชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์

ทุกวันนี้กำลังเปิดอาเซียนเปิดโลกกว้างจึงอยากให้ทุกคนรู้จักอุตสาหกรรม ยานยนต์ ความรู้เชิงลึกกันเลยดีกว่า อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือการหาตลาดและการจัดจำหน่ายยานยนต์ที่เรารู้จักกัน และเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ยานยนต์มากกว่า 73 ล้านคัน ซึ่งตอนนี้รวมทั้งรถยนต์นั่งและยานยนต์เพื่อการพาณิชน์ได้ถูกผลิตขึ้นทั่ว โลก และยังมีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 71.9 ล้านคัน โดยวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 22.9 ล้านคันในทวีปยุโรป และส่วนของภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก 21.4 ล้านคัน และสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 19.4 ล้านคัน หรือ กลุ่มของประเทศลาตินอเมริกา 4.4 ล้านคัน และที่น้อยที่สุดของตะวันออกกลาง 2.4 ล้านคัน ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีน้อยลงไปอีกคือ ทวีปแอฟริกา 1.4 ล้านคัน ตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศของญี่ปุ่นนั้นมีการอัตราการเติบโตค่อน ข้างคงที่ ส่วนหนึ่งของการเป็นมีปริมาณรถยนต์มากอยู่ก่อนแล้ว ส่วนของตลาดรถยนต์ในแอฟริกาและในบางประเทศในทวีปเอเชียนั้นมีอัตราการเติบโต สูง สำหรับประเทศรัสเชีย หรือ บราซิล อินเดียและจีน จะเป็นประเทศที่มีตลาดรถยนต์มีการขยายตัวสูงมากในเวลา ณ ปัจจุบัน

​ในพื้นที่สหรัฐอเมริกามียานยนต์ประมาณ 250 ล้านคัน และทั่วโลกโดยมีประมาณ 806 ล้านคัน ข้อมูลทั้งหมดอัพเดทล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนรวมทั้งรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก

หมายเหตุของการยี่ห้อรถยนต์ที่จะเป็นของบริษัทนั้นๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นแรกโดยอาจเป็นยี่ห้อที่ตั้งแต่แรกเริ่มธุรกิจยานต์ หรือยี่ห้อที่ตั้งขึ้นใหม่เองโดยในภายหลัง หรืออาจจะเป็นยี่ห้อที่ได้รับการควบรวมกันกับบริษัทอื่นๆ ทำให้ยี่ห้อนั้นเป็นยี่ห้อของตนเองโดยสมบูรณ์ ส่วนของยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ หมายถึงยี่ห้อที่บริษัทเข้าถือครองหุ้นส่วนใหญ่ของกิจกรรมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เอาใว้ได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจกรรมและยี่ห้อนั้นๆอย่างเต็มที่

ข้อควรสังเกตที่ 1
สถิติ OICA นั้นจะจัดอันดับบริษัทในเครือโตโยต้า คือ ไอฮัทสุและฮีโนีแยกออกจากกัน ในตารางนี้ทั้งสองอันถูกรวมเข้ากับโตโยต้าทั้งหมด อย่าพึ่งเข้าใจผิดกัน

ข้อควรสังเกตที่ 2
ฟอร์ดเป็นเจ้าของสิทธิ์ยี่ห้อวอลโว่สำหรับรถยนต์นั่งและเรโนลต์เป็ฯเจ้าของ สิทธิ์ยี่ห้อเรโนลด์สำหรับรถยนต์นั่ง แต่วอลโว่กรุ๊ปเป็นเจ้าของสิทธิ์ของยี่ห้อวอลโว่และยี่ห้อเรโนลด์สำหรับรถ บรรทุก