งานวิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน วิศวะ’ 59 Engineering Expo 2016 ครั้งที่ 2 เพื่อ ขยายจัดเเสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไทย และโอกาสทางธุรกิจ ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์องค์กร เสริมสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย ท่านจะมีโอกาสรับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าโดยตรง และนำมาใช้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านภายในงาน รวมถึงโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มาร่วมงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558   วันที่ : 1 – 4 กันยายน 2559 เวลา : 10:00 – 20:00 น. สถานที่ : อาคาร EH 103-104 […]